Certificatie biedt geen garantie op minder regels voor bedrijfsleven

Certificatie van producten, processen en diensten leidt niet altijd tot minder regels voor het bedrijfsleven. De oorzaak ligt in aanvullende normen die de overheid stelt. Ook stapelt de overheid publiek toezicht op de private uitvoering van certificatie. Actal concludeert dit op basis van onderzoek naar de gevolgen van certificatie voor de regeldruk voor ondernemers. De overheid moet bewuster omgaan met de effecten van aanvullende normen en toezicht bij certificatie.

Actal heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van het onderzoeksrapport Certificatie en Regeldruk.