Combineer de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de inschrijving in personenregister kinderopvang

Veilige en betrouwbare kinderopvang en lage regeldruk gaan hand in hand. Het veilig maken van de kinderopvang hoeft niet te leiden tot heel veel regeldruk. Medewerkers in deze sector moeten zich in de toekomst inschrijven in een personenregister en ook een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen. Beide handelingen zijn nodig om hen continue te kunnen screenen op mogelijk gepleegde strafbare feiten. In een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt Actal voor om beide vereisten te combineren en tot één handeling samen te voegen.

 

Eén procedure voor aanvraag VOG en inschrijving in het personenregister volstaat

Medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelwerk moeten zich in de toekomst inschrijven in een personenregister. Daarnaast moeten zij ook een VOG aanvragen. Beide handelingen zijn nodig om hen continue te kunnen screenen op mogelijk gepleegde strafbare feiten. Voor de inschrijving in het personenregister en het aanvragen van een VOG zijn gescheiden procedures voorzien. Zij vereisen twee afzonderlijke handelingen. Deze procedures kunnen simpeler met minder administratieve lasten voor medewerkers en houders. De twee handelingen kunnen tot één handeling worden samengevoegd. Dat is mogelijk door de inschrijving in het personenregisterregister tegelijk als aanvraag van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te laten dienen. Of omgekeerd door met de aanvraag van de VOG automatisch het personenregister te vullen. Volgens Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter, kunnen “met de voorgestelde vereenvoudiging de veiligheid en bescherming van het kind hand in hand gaan met geringe regeldruk voor medewerkers en houders”.

Positieve effecten moeten meer aandacht krijgen

Actal adviseert om ook de positieve effecten op de toezichtlasten in beeld te brengen. Het wetsvoorstel biedt bij de voorbereiding van een bezoek door de toezichthouder aanzienlijke tijdwinst voor houders van instellingen. Zij hoeven niet meer dossiers en VOG’s te verzamelen en ordenen om deze aan de toezichthouder te laten zien. De toezichthouder kan in de nieuwe situatie de informatie inzien door raadpleging van het personenregister. “En dat scheelt aanzienlijk in de regeldruk voor houders in de kinderopvang”, aldus Jan ten Hoopen.