Communicatie over complexe Quotumwet cruciaal

De lagere regelgeving van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) is zeer complex. Goede en gerichte communicatie is daarom cruciaal om bedrijven de gevolgen van de wet duidelijk te maken en zo de regeldruk voor hen te beperken. De communicatie over de spelregels van de wet moet uitsluitend gericht worden op die bedrijven, waarvoor de wet daadwerkelijk effect kan hebben. Dat zijn de grotere bedrijven in Nederland. Deze bedrijven moeten in één keer zicht worden geboden op de concrete gevolgen van de wet. Zij moeten op dat moment ook de beschikking krijgen over het onderliggend feiten- en bewijsmateriaal. Dat voorkomt dat bedrijven onnodig zoek- en speurwerk moeten verrichten.

 

Informatievoorziening Quotumwet vraagt speciale aandacht

De informatievoorziening over de Quotumregelingen vereist bijzondere aandacht. De regeling is door de vele gelijkstellingen, uitzonderingen en bijzonderheden erg ingewikkeld. Er zijn vele deelbeslissingen nodig alvorens het een bedrijf duidelijk is of de quotumheffing van € 5.000,- per arbeidsplaats verschuldigd is. Zo moet onder meer vaststaan dat het bedrijf 25 of meer werknemers heeft. Vervolgens moet met een berekening op basis van een ingewikkelde formule vaststaan of voldoende arbeidsbeperkten in dienst zijn genomen. “De overheid moet uitsluitend bedrijven die daadwerkelijk met de regeling te maken hebben, met deze complexiteit lastigvallen. Zo wordt voorkomen dat ondernemers nodeloos tijd en aandacht aan deze wet moeten besteden”, zegt Collegevoorzitter Jan ten Hoopen. “En bedrijven die niet onder de regeling vallen, moeten zo snel mogelijk te horen krijgen dat deze niet op hen van toepassing is. Dat voorkomt dat zij onnodig voorbereidende activiteiten in gang zetten.”

 

Stel bedrijven in één keer in kennis van alle gevolgen 

Voor de bedrijven waarvoor de wet wel gevolgen heeft, moet de informatievoorziening slim worden ingericht. Gezien de vele stappen die doorlopen moeten worden, alvorens duidelijk is of een bedrijf de quotumheffing verschuldigd is, dreigt versnippering van de informatievoorziening. “Communiceer niet in verschillende stappen en stadia, maar licht bedrijven in één keer in over de concrete gevolgen die de wet voor hen heeft”, aldus Jan ten Hoopen.  “Geef tegelijk inzicht in het onderliggend feiten- en bewijsmateriaal. Zo kunnen bedrijven zich zonder onnodig speur- en zoekwerk van de juistheid van de beslissing vergewissen”.

 

Download het advies hier in pdf pdf