Complexe criteria voor zorgtoeslag

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) ziet dat toeslagen voor onnodig veel administratieve rompslomp zorgen. Bijvoorbeeld de zorgtoeslag. De Belastingdienst weigert deze toeslag in een aantal gevallen, terwijl de aanvrager wel een ziektekostenverzekering heeft. Hij moet dan met kopieën van zijn zorgpolis aantonen dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

 

Onderzoek door Actal laat zien dat het in ten minste twee gevallen voorkomt dat iemand wel een zorgverzekering heeft, maar dat de Belastingdienst dit nog niet weet. En dus geen zorgtoeslag mag toekennen. Ofwel de aanvrager heeft een burgerservicenummer dat nog niet ‘geschoond’ is, d.w.z. nog niet door de Belastingdienst geverifieerd. Ofwel er bestaat onduidelijkheid over het ingezetenschap van de aanvrager. Bijvoorbeeld bij een buitenlandse student die in Nederland stage gaat lopen, of een buitenlandse werknemer die in Nederland uitzendwerk gaat doen en zich niet bij de gemeente inschrijft als inwoner.

 

De Belastingdienst mag een zorgtoeslag pas toekennen als de aanvrager aan vijf eisen voldoet. Deze vijf eisen worden echter door vijf verschillende instanties beoordeeld: de gemeente, het College voor Zorgverzekeringen, de zorgverzekeraar, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Pas als alle lichten op groen staan, beslist de Belastingdienst positief. In sommige gevallen kan dit – door de complexiteit van de te beoordelen situatie – heel lang duren.

 

Dit probleem oplossen kan alleen door de eisen te vereenvoudigen. Als beslissingen minder afhankelijk worden van beoordelingen door andere instanties, kunnen zij sneller worden genomen. Aan de andere kant mag de fraudegevoeligheid van toeslagen niet toenemen. Het kabinet wil het toeslagenstelsel vereenvoudigen. De bevindingen uit dit onderzoek betrekt Actal bij de advisering hierover op een later moment.