Conceptbesluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Op 29 april 2019 ontving ATR het conceptbesluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist. Het beroep van orthopedagoog-generalist zal per 1 januari 2020 gelden als een beroep dat in het BIG-register (register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg) moet worden geregistreerd. Het voldoen aan de in dit besluit gestelde opleidingseisen geldt als belangrijkste voorwaarde voor registratie in het register.

Voor inschrijving in het register is een getuigschrift nodig waaruit blijkt dat de opleiding tot orthopedagoog-generalist met goed gevolg is afgerond. Dit getuigschrift moet zijn afgegeven door een door de minister aangewezen opleidingsinstelling.

ATR onderschrijft nut en noodzaak van het besluit. Daarnaast ziet ATR geen eventueel minder belastende alternatieven en vindt het besluit werkbaar. De toelichting bevat een correcte berekening van de regeldruk. ATR adviseert daarom om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan de Minister van VWS over Opleidingseisen orthopedagoog-generalist