Convenant voor VROM

Op 11 juni 2009 ondertekenden  Actalvoorzitter Steven van Eijck en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een convenant, waarin Actal en VROM afspreken dat Actal de administratieve lasten van voorgenomen wet- en regelgeving van VROM niet meer ex ante toetst. Na het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) is VROM het tweede departement waarmee Actal een convenant sluit. In 2010 evalueert Actal of binnen VROM nog altijd voldoende aandacht is voor het structureel verminderen van de administratieve lasten. Minister Cramer ondertekende het convenant, dat per direct ingaat en loopt tot 1 juni 2011, mede namens minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie.

Convenant

Bijbehorende notitie