Convenant VROM krijgt aanvullende voorwaarden

Actal en VROM hebben de voorwaarden voor het convenant dat zij op 11 juni 2009 hadden gesloten, in een addendum bij het convenant aangescherpt. Zij hebben hiertoe besloten op grond van de evaluatie van het convenant. Belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de uitvoering van de administratieve lasten toets (de ‘Actaltoets’) bij VROM op dit moment onvoldoende is en dat daardoor te veel dossiers onvolkomenheden bevatten. Het addendum beoogt de aandacht voor administratieve lasten bij VROM te intensiveren. VROM stuurt de resultaten van de toetsen in ieder geval tot 31 oktober 2010 aan Actal. Actal kan VROM, wanneer hiervoor aanleiding is, ondersteunen bij en adviseren over de uitvoering van de toets. Aan het einde van de genoemde periode neemt Actal een beslissing over de toekomst van het convenant met VROM.

Actal heeft in 2008 en 2009 met zes departementen een convenant gesloten. Deze ministeries kunnen de ex ante toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving nu zelf uitvoeren. Doel van het afsluiten van de convenanten was het bespoedigen van de cultuuromslag naar structurele aandacht voor administratieve lasten op deze departementen. In de convenanten is een tussentijdse evaluatie afgesproken, op grond waarvan wordt bekeken of en hoe het convenant kan worden voortgezet.