Datavisie Handelsregister

Op 15 juni 2021 is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat verzocht om te reageren op de internetconsultatie van de Datavisie Handelsregister om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de wijze waarop het Handelsregister is ingericht en functioneert. In bijgevoegde brief maakt het college graag gebruik van deze mogelijkheid om – vanuit het perspectief van regeldruk – een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het Handelsregister.

Het college heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat het Handelsregister een belangrijke rol speelt in het verminderen van de regeldruk en het verbeten van de (ervaren) werkbaarheid van wetgeving. Met name bij voorgenomen wet- en regelgeving waarbij sprake is van een aanvraagproces, zoals subsidies en vergunningen, spelen deze aspecten een rol. Het college vraagt daar blijvend aandacht voor te houden. Het college vraagt daarnaast aandacht voor het principe datazuinigheid. Zo ligt het voor de hand om niet meer voor alle rechtsvormen dezelfde gegevens te registreren.

ATR advies aan de Staatssecretaris van EZK – Datavisie Handelsregister