Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)

Op 21 september 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3).

Deze derde noodmaatregel verlengt de NOW-1 en NOW-2 met 9 maanden van 1 oktober tot 1 juli 2021. In deze tijdelijke noodmaatregel worden de werkgevers geprikkeld om zich aan te passen aan de nieuwe economische werkelijkheid. De vergoedingspercentages van de subsidie worden verlaagd in stappen van 10% naar uiteindelijk 60%.

Het doel van de verlenging van deze subsidieregeling is hetzelfde als van de eerste twee noodpakketten: het beschermen van banen en inkomens door een overbrugging te bieden voor deze moeilijke periode.

De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert omdat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van SZW – advies NOW-3