Derde verinnerlijkingsonderzoek: Financiën heeft hoogste respons

Actal laat onderzoek doen naar de kennis, houding en gedrag van beleidsambtenaren ten aanzien van de aanpak van administratieve lasten. Alle voor de regeldruk relevante ministeries doen hieraan mee. Actal heeft een prijsje uitgeloofd voor het ministerie met de hoogste respons. Deze eer valt ten beurt aan het Ministerie van Financiën.