Dienstverlening aan bedrijven kan beter bij de no-riskpolis en mobiliteitsbonus

Met een aantal aanpassingen kan de dienstverlening van UWV en gemeente aan bedrijven bij toepassing van de Participatiewet aanzienlijk verbeteren. Dat stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een advies aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies betreft het  wetvoorstel, waarmee de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus voor bedrijven worden geharmoniseerd. Verbeteringen zijn volgens Actal mogelijk door de werkgever een werknemer uitsluitend bij het UWV te laten ziekmelden en niet ook bij de gemeente. Goede dossieroverdrachten tussen UWV en gemeenten kunnen onnodige meldingen en informatieverstrekkingen door bedrijven voorkomen.

 

Minder administratieve werkgevershandelingen mogelijk
Harmonisatie van de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus levert een belangrijke vereenvoudiging voor werkgevers op. Dat komt het realiseren van de doelstelling van de Participatiewet, 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, ten goede. “Het kabinet zet daarmee een goede stap, maar het kan nog beter en simpeler”, zegt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter. Dat kan door alleen een ziekmelding bij UWV verplicht te stellen en niet bij UWV én de gemeente. Om deze dubbele ziekmelding te voorkomen moet UWV de melding doorgeleiden naar de gemeente.

 

Complexiteit moet verder gereduceerd worden
De regelgeving rondom de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus gaat de komende jaren een aantal keren veranderen. Dat kan ook gelden voor de uitvoerende organisaties (UWV en gemeenten), waarmee bedrijven te maken krijgen. Voorkomen moet worden dat bedrijven als gevolg van deze complexiteit en ondoorzichtigheid niet weten bij wie zij moeten aankloppen. Actal stelt voor om de communicatie met het bedrijf niet te beperken tot de gevolgen op basis van de geldende wetgeving. Hierin moet ook worden ingegaan op de gevolgen van toekomstige regelgeving. In geval van melding bij een verkeerde instantie moet een doorzendplicht aan de bevoegde instantie komen te gelden. Tenslotte is nodig dat ambtshalve dossieroverdracht naar de nieuwe uitvoerder plaatsheeft, op het moment dat de regelgeving weer verandert. “Al deze maatregelen komen de dienstverlening aan bedrijven ten goede. Zij kunnen zich – niet gehinderd door  administratieve sores – volledig richten op de inpassing van de arbeidsbeperkte in het bedrijf”, zegt Jan ten Hoopen.

 

Voor het advies in pdf klik pdf