Digitale formulieren kunnen veel gebruiksvriendelijker

Gemeenten moeten formulieren digitaal aan burgers aanbieden. Dan hoeven zij niet eerst te bellen naar de gemeente of langs te gaan bij een loket. Onderzoek naar tien veelgebruikte formulieren bij 25 gemeenten laat zien dat slechts 56% van de formulieren op de websites van de gemeente staan. Ook vraagt bijna 40% van de formulieren naar gegevens waarover de gemeente zelf al beschikt. Met betrekkelijk geringe inspanning zijn veel verbeteringen te realiseren die het voor mensen echt makkelijker maken. Met dit advies komt Actal zijn toezegging na om het kabinet ook heel concreet te laten zien hoe “merkbaar minder regeldruk” binnen handbereik ligt.

 

Vragen naar de bekende weg

Actal constateert dat bijna 40% van de formulieren vraagt naar gegevens waarover de gemeente zelf al beschikt. Bijvoorbeeld: de vraag of de gemeente voor het gebouw waarin je een evenement wilt organiseren een gebruiksvergunning heeft afgegeven. Of de vraag of jij als aanvrager wel bij de gemeente staat ingeschreven. Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “Deze voorbeelden laten zien dat de regeldruk voor burgers eenvoudig en snel naar beneden kan door dit soort onnodige vragen gewoon te schrappen.”

 

Wel digitaal, geen echte webformulieren

Van de onderzochte formulieren kan niet meer dan 18% op de computer worden ingevuld en verzonden. De meeste formulieren (69%) moet je eerst printen, dan met de hand invullen en  vervolgens met de post naar de gemeente sturen.

 

Overbodige bewijsstukken

Het onderzoek laat ook zien dat 35% van de formulieren vraagt een bijlage mee te sturen die niet relevant is voor de beoordeling van aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan een uitdraai uit de ANWB-routeplanner, een kopie van het rijbewijs of identiteitsbewijs van de aanvrager of een kopie van het kentekenbewijs van een voertuig. Ook hier is snel voordeel te behalen door deze overbodige bijlagen te schrappen.

 

Maak formulieren slimmer

Om het burgers echt makkelijk te maken, kunnen gemeenten slimme formulieren ontwikkelen. Dit zijn formulieren waarin de antwoorden die de invuller geeft, bepalen welke vervolgvragen nodig zijn. Zo krijgen burgers nooit te maken met vragen die niet op hen van toepassing zijn. Van de 250 onderzochte formulieren waren er slechts drie ‘slim’.