Drank- en Horecawet beperkt transsectoraal ondernemen

Nieuwe ontwikkelingen in de economie ondervinden vaak belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. Dit belemmert innovatie en welvaartsgroei. Zo kunnen ondernemers door verbodsbepalingen in de Drank- en Horecawet geen detailhandel en kleinschalige horeca-activiteiten combineren. Deze ondernemers moeten hoge kosten maken om te voldoen aan inrichtingseisen, waarvan onduidelijk is welke meerwaarde zij hebben ten opzichte van de eisen die al in het Bouwbesluit staan. In een advies aan de Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport beveelt Actal aan om deze verbodsbepalingen en de inrichtingseisen in de evaluatie van de wet mee te nemen.

 

Het advies van Actal stelt voorop dat de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik aanzienlijk zijn. Het advies doet niets af aan het belang van de Drank- en Horecawet om de nadelige effecten van alcoholgebruik tegen te gaan. De vraag is of sommige verbodsbepalingen en wettelijke inrichtingseisen in de wet, vooral wanneer ze in een ander tijdsgewricht zijn ontstaan, nieuwe vormen van transsectoraal ondernemen niet onnodig belemmeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een boekhandel die zijn klanten een glas wijn wil schenken of een biologische kaasboederij met een zelfbedieningsrestaurant waar men ook wijn verkoopt.

 

Actal adviseert om in de evaluatie na te gaan wat de maatschappelijke meerwaarde van het verbod op combineren van natte horeca en detailhandel is ten opzichte van andere wettelijke bepalingen, die de nadelige effecten van alcoholgebruik tegen gaan. Verder adviseert Actal te evalueren of de inrichtingseisen proportioneel zijn ten opzichte van de maatschappelijke risico’s.