Drie additionele convenanten: OCW, EZ en VWS/JenG

Actal heeft met nog drie ministeries een convenant afgesloten, te weten OCW, EZ en VWS (mede namens JenG). Deze convenanten behelsen dat de ministeries de aandacht voor regeldruk structureel in hun organisatie verankeren en dat zij zelf de ex ante toetsing van voorgenomen regelgeving (“Actaltoets”) doen. De convenanten worden in 2010 geëvalueerd. De convenantpartijen kunnen het convenant eenzijdig opzeggen, waarna de oorspronkelijke situatie (toetsing door Actal) weer zal gelden.