Duurzaam inkoopbeleid fundamenteel herzien

Het huidige beleid voor duurzaam inkopen is niet effectief en levert veel regeldruk voor het bedrijfsleven op. Ook is er in sommige branches sprake van overlap met criteria uit de reeds bestaande wet- en regelgeving, wat onnodig extra lasten met zich meebrengt. Dat concludeert Actal in een advies aan staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu). Het college adviseert daarom om het beleid fundamenteel te herzien.

 

Het voormalige ministerie van VROM raamde in juni 2010 de gevolgen van het beleid voor duurzaam inkopen op maximaal 169 miljoen per jaar. Actal heeft nader onderzoek laten doen naar de aanvullende kosten die bedrijven kwijt zijn om aan de regels te voldoen. Het onderzoek wijst uit dat het huidige beleid vaak niet het gewenste effect heeft, maar wel leidt tot onnodige regeldruk en een rem op innovatie.