Een recept voor minder administratieve lasten in de apotheek

Over digitalisering, uniformering en het schrappen van dubbele administraties

 

De apotheker heeft te maken met vele administratieve verplichtingen. Zo moet hij jaarlijks ruim 180 miljoen voorschriften en recepten administratief verwerken. Ook moet hij diverse registraties bijhouden en zich verantwoorden op dienstverlening en prestaties. Deze administratieve lasten kunnen sterk worden teruggebracht. Dat kan door bewaartermijnen van recepten aanzienlijk te bekorten en in een aantal gevallen zelfs te laten vervallen. Verder bieden het Elektronisch Patiënten Dossier en het Landelijk Schakelpunt mogelijkheden om een einde te maken aan de dubbele registratie van recepten bij arts én apotheker. Ook in toezicht en controle is winst te boeken, door onder meer de definities van de verplichte verantwoordingsinformatie te laten aansluiten op die in de bedrijfs- en klantadministratie worden gebruikt.
Het is geen eenvoudig recept, alleen al vanwege de betrokkenheid van veel partijen met elk hun eigen belang. Maar het perspectief is even aantrekkelijk als uitdagend. Het maakt de weg vrij naar de administratieluwe apotheek.

 

Zie het artikel van Jan ten Hoopen in het Pharmaceutisch Weekblad van 23 mei 2014 (jaargang 149)