Effectieve inspraak voor cliënten zónder onnodige regeldruk voor zorginstellingen

Het wetsvoorstel ‘medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ verandert de manier waarop cliënten gaan meedenken en meepraten over het beleid van hun zorginstelling.  Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, constateert dat het wetsvoorstel zorgt voor een beter evenwicht tussen de regeldruk voor zorgaanbieders en effectieve medezeggenschap voor cliënten. Wel adviseert Actal de minister van VWS om nog eens goed te kijken naar de verplichting voor grote zorginstellingen die al een cliëntenraad moeten hebben, om ook nog directe inspraak te organiseren. De noodzaak hiervan is niet voldoende onderbouwd, aldus het advies van Actal.

 

Zorgvuldig afweging

Voor grote instellingen met meer dan 10 zorgverleners blijft een cliëntenraad verplicht. Kleinere instellingen met 10 of minder zorgverleners hoeven zo’n raad niet meer te hebben. In plaats daarvan kunnen zij voortaan ook kiezen om medezeggenschap te organiseren via directe inspraak. Denk hierbij aan tevredenheidsenquêtes of gesprekken met cliënten. Doordat kleinere zorginstellingen de ruimte krijgen om te kiezen voor de meeste effectieve inspraakmethode daalt de regeldruk met ruim € 20 miljoen. “De zorgvuldige keuzes die in het wetsvoorstel zijn gemaakt, zorgen voor een beter evenwicht tussen de regeldruk voor zorginstellingen en een effectieve medezeggenschap voor cliënten”, zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

Kans op nog minder regeldruk?

Toch ziet Actal een kans om de regeldruk nog verder te verminderen, uiteraard met behoud van een effectieve inspraak. Zoals kleinere instellingen geen cliëntenraad hoeven te hebben, lijkt het ook passend om grote instellingen voor langdurig verblijf niet te verplichten om directe inspraak te organiseren. “De onderbouwing van de noodzaak van directe inspraak bij grote instellingen is niet toereikend en behoeft aanvulling”, volgens Jan ten Hoopen. De toelichting bij het wetsvoorstel lijkt er eerder voor te pleiten om van deze verplichting af te zien.

 

Financiële gevolgen onduidelijk

Het wetsvoorstel verduidelijkt de verplichting voor zorginstellingen om de cliëntenraden financieel te ondersteunen, en scherpt deze aan. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel leidt dit echter niet tot hogere kosten voor de zorginstellingen. Aangezien er uitdrukkelijk sprake is van een aanscherping, is het volgens Actal niet aannemelijk dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de inhoudelijke nalevingskosten.

 

klik hier voor het advies in PDF PDF logo