Effectiviteit pyro-pass onduidelijk

Kopers en verkopers van bepaald type professioneel vuurwerk dienen in de toekomst te beschikken over een zogeheten pyro-pass. Dit volgt uit een wijziging van het Vuurwerkbesluit. Het voorstel maakt niet duidelijk of deze pyro-pass helpt de illegale vuurwerkhandel in de Benelux tegen te gaan. Ook is onduidelijk waarom niet is gekozen voor enkele mogelijkheden met minder regeldruk voor bedrijven tot gevolg. Dit schrijft ATR in een advies aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Effectiviteit onduidelijk

De pyro-pass is bedoeld voor handelaren in professioneel vuurwerk van de zwaarste klasse. De pyro-pass kan bijdragen aan het gericht nagaan of een kopende partij voldoet aan de vereisten. Bijvoorbeeld of een koper beschikt over het verplichte certificaat vuurwerkdeskundige. Het doel is ook om ervaringen met de pass op te doen om na te gaan of deze EU-breed kan worden ingevoerd. Het voorstel maakt niet duidelijk wat de omvang is van de handel in (illegaal) vuurwerk in de Benelux en wat de oorzaken zijn van illegale vuurwerkhandel. Daardoor kan niet goed worden beoordeeld of de voorgenomen pyro-pass effectief kan zijn.

Minder belastende opties bij inrichting pyro-pass

De pyro-pass krijgt een geldigheidsduur van vijf jaar. De aanvrager van een pyro-pass moet beschikken over een geldig certificaat vuurwerkdeskundige en over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Verder regelt het voorstel dat de geldigheidsduur van de toepassingsvergunning wordt ingekort tot vijf jaar.
ATR constateert dat enkele minder belastende alternatieven niet in het voorstel zijn overwogen. Daarom adviseert het de geldigheidsduur van de toepassings-vergunning te behouden op onbepaalde tijd en de geldigheidsduur van de pyro-pass te maximaliseren. Om de regeldruk als gevolg van de VOG-verplichting te verminderen, adviseert ATR te kiezen voor continue screening. Deze invulling van de VOG-verplichting kan ook het doelbereik verbeteren. Verder adviseert het college een koppeling te maken tussen het pyro-pass-register en de meldingen die marktpartijen nu al moeten doen bij de ILT bij handel in zwaar vuurwerk.

Gegevensuitwisseling

Om de voorgestelde wijzigingen te realiseren is een verbeterde (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling van belang tussen overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld dat als de geldigheid van het certificaat vuurwerkdeskundige vervalt, dit automatisch wordt gedeeld met de ILT en het bevoegd gezag die gaat over de toepassingsvergunning. De bevoegde overheidsorganisaties kunnen dan nagaan of dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de toepassingsvergunning of de geldigheid van de pyro-pass. Deze gegevensuitwisseling kan de regeldruk voor bedrijven verminderen omdat bedrijven daardoor niet periodiek bepaalde gegevens opnieuw moeten verstrekken.

Het college adviseert het besluit niet in te dienen.

Advies ATR over de wijziging van het Vuurwerkbesluit i.v.m. de introductie van de pyro-pass en het pyro-pass-register.