Efficiëntere zorg door slimmer registreren

Regeldruk en bureaucratie voor verpleegkundigen in ziekenhuizen kunnen fors naar beneden. Al vaak is beweerd dat er veel geld kan worden bespaard door de bureaucratie in de zorg aan te pakken. Actal heeft daarom onderzoek laten doen naar de regeldruk bij  ziekenhuis-verpleegkundigen en ziet kansen voor verbetering. Actal heeft zijn advies Efficiëntere zorg door slimmer registreren uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Verpleegkundigen in ziekenhuizen verrichten vele administratieve handelingen. Hierdoor ervaren zij een hoge werkdruk, en komen ze te weinig toe aan het verlenen van ‘echte’ zorg. Verpleegkundigen ervaren vooral last van de administratieve verplichtingen bij het opstellen van rapportages over de patiënt, het coördineren van taken en de verantwoording van de verleende zorg. Zij zijn graag bereid om mee te denken over vermindering van het aantal administratieve handelingen.

 

Nieuwe werkwijzen uitproberen

Veel van de ervaren regeldruk komt voort uit de organisatie van het ziekenhuis en de manier waarop de taak van de verpleegkundige is ingericht. Verpleegkundigen zien zelf mogelijkheden om de regeldruk te verminderen door een minder belastende wijze van registreren en rapporteren.

Programma “Blijvend Beter” Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum heeft de afgelopen maanden de knelpunten uit het Actal-onderzoek aan een nader onderzoek onderworpen. Verpleegkundigen van verschillende afdelingen zijn bij dit onderzoek betrokken geweest. De conclusie is dat de oorzaak van de in het rapport gesignaleerde ervaren regeldruk, ook die bij het registreren en verantwoorden door verpleegkundigen, in interne factoren gelegen is. De aandachtspunten en verbeterpunten van het Actal onderzoek betrekt en integreert het ziekenhuis in het interne project procesverbetering. Dit maakt onderdeel uit  van het programma Blijvend Beter van het Zaans Medisch Centrum.