Eindejaarbesluit renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichten en rechtenorganisaties

Met dit besluit wordt de ‘IB47-aangifte’ vervangen door een renseigneringsplicht. Die plicht houdt in dat betalingen aan derden elk jaar moeten worden opgegeven aan de Belastingdienst. De verplichting gaat gelden voor twee groepen inhoudingsplichtigen: ten eerste voor bedrijven die al personeel in loondienst hebben, en ten tweede voor collectieve beheerorganisaties (cbo’s) die nabuurrechten en auteursrechten innen namens hun leden.

De regeldruk is grotendeels in beeld gebracht. De regeldruk die volgt uit het bepalen en administreren van uitzonderingen door cbo’s en het doorgeven van het bsn door hun leden, ontbreek daar nog aan. ATR adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van Financien – Renseigneringsplicht met bsn