Elektriciteits- en Gaswet (STROOM)

Actal heeft op 23 april 2015 advies uitgebracht over de elektriciteits- en gaswet (“STROOM”). De belangrijkste bevindingen waren dat de wet niet altijd eenduidige definities hanteert. Bovendien moeten de berekeningen van de regeldruk nog worden gecompleteerd.

De AMvB die nog bij het wetsvoorstel wordt opgesteld,  wordt nog ter toetsing aan Actal voorgelegd.