Beperk de regeldruk bij elektronische formulieren

Elektronische formulieren van de overheid bevatten vaak tekortkomingen die relatief gemakkelijk te  verhelpen zijn. Bij het  invullen van deze formulieren moeten burgers en bedrijven bijvoorbeeld gegevens invullen die al bekend zijn. Of ze kunnen  een (gedeeltelijk) ingevuld formulier niet op hun eigen computer bewaren. Ook moeten elektronische formulieren soms eerst worden geprint voordat ze kunnen worden ingevuld.

Actal adviseert overheidsorganisaties om burgers en bedrijven:

  • niet te vragen om gegevens die reeds in het bezit zijn van de overheidsorganisatie;
  • de mogelijkheid te geven om hun gedeeltelijk ingevulde formulieren tussentijds op te slaan op hun eigen computer;
  • formulieren op de computer in te laten vullen en ingevuld te bewaren op hun eigen computers als zij dat willen;
  • alleen om een fysieke (i.p.v. digitale) handtekening te vragen als dat voor het beslissen over  de aanvraag noodzakelijk is en er later geen andere mogelijkheden meer  komen om de identiteit van de aanvrager vast te stellen.

Advies aan minister Spies over eenvoudige elektronische formulieren

Bijlage bij advies over eenvoudige elektronische formulieren