Aanvraag energielabel kan eenvoudiger: vraag niet onnodig naar eigendomsbewijzen

Bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning moet de eigenaar over een energielabel beschikken. De aanvraagprocedure voor het energielabel is in de afgelopen jaren sterk vereenvoudigd. In een aantal situaties is echter nog sprake van onnodige regeldruk. Dat geldt vooral voor gevallen waarin een mede-eigenaar een label wil aanvragen. Actal adviseert om ook voor deze gevallen de aanvraagprocedure van een energielabel te vereenvoudigen.

 

Alleen de hoofdeigenaar van een woning kan op dit moment een energielabel aanvragen. Als een mede-eigenaar dat wil doen, moet hij een zgn. koppelingsverzoek indienen en aantonen mede-eigenaar van de woning te zijn. Zo’n koppelingsverzoek is echter in een deel van de gevallen onnodig, omdat de overheid al weet wie de mede-eigenaar is. Daarom adviseert Actal het aantal situaties waarin een koppelingsverzoek gevraagd wordt, sterk te beperken en gebruik te maken van de reeds bekende gegevens over woningeigendom.

 

Ook bij de verkoop van een geërfde woning kan het gemakkelijker worden om een energielabel aan te vragen. Als de erfgenamen die woning willen verkopen, moeten ze een energielabel hebben. De overledene hoefde dat niet en zal in veel gevallen ook geen label hebben. Bij een koppelingsverzoek over een geërfde woning moet nu nog een scan van het testament of een verklaring van erfrecht worden geüpload. Deze bewijslast is volgens Actal niet proportioneel. Bovendien is een testament ook niet geschikt voor dit doel, omdat het veel andere, privacygevoelige informatie bevat. Daarom adviseert Actal om de aanvraag van een energielabel door een erfgenaam mogelijk te maken met opgave van het Burgerservicenummer van de erflater.

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, RVO en het Kadaster hebben in de afgelopen jaren een groot aantal verbeteringen in de aanvraagprocedure voor een energielabel gerealiseerd. Contact tussen Actal en de betrokken organisaties leert dat de adviespunten van Actal voor verdere verbetering van de aanvraagprocedure technisch realiseerbaar zijn en naar verwachting in 2017 kunnen worden gerealiseerd.

 

Klik hier voor het advies.

Klik hier voor de reactie van de minister.