Eric Helder benoemd als Collegelid

Eric Helder is per 1 maart 2010 benoemd als Collegelid Actal. Eric is momenteel wethouder en eerste locoburgemeester te Enschede. De benoeming past bij de verbreding van de taakopdracht van Actal richting medeoverheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Zie ook het persbericht van het kabinet over de benoeming.