Eric Helder benoemd als staatsraad in buitengewone dienst

De ministerraad heeft op 21 mei op voorstel van minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. dr. E. (Eric) Helder tot staatsraad in buitengewone dienst van de Raad van State.

 

Eric Helder is sinds 1 maart 2010 lid van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Zijn benoeming als staatsraad gaat in op 15 juni 2010.De benoeming houdt in dat Eric Helder werkzaam zal zijn in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter in ons land. De werkzaamheden worden deeltijds vervuld, in combinatie met zijn functie bij Actal. Eric Helder: “Ik beschouw dit als een eervolle benoeming, die mij de kans biedt mijn bestuurlijke ervaring te combineren met mijn oorspronkelijke vakgebied, het bestuursrecht.”