Europese benoeming Jan ten Hoopen

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Jan ten Hoopen benoemd tot lid van de Europese High Level Group on Administrative Burden (HLG). De HLG adviseert rechtstreeks de Europese Commissie over de vermindering van administratieve lasten. De HLG is eind 2007 ingesteld op initiatief van het Europese Parlement.

 

Wat doet de HLG?

De HLG adviseert de Europese Commissie over de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven, met name het MKB. Enerzijds ligt de focus op vereenvoudiging van bestaande Europese regels. Anderzijds onderzoekt de HLG hoe nationale overheden efficiënter kunnen inspelen op ondernemerswensen bij de implementatie van EU-wetgeving. Hoe kunnen zij die wetgeving zo slim mogelijk implementeren? Naast Jan ten Hoopen maken onder andere de voorzitters van de Duitse en Engelse zusterorganisaties van Actal deel uit van de HLG.

 

Wat gaat Ten Hoopen doen?

Jan ten Hoopen: “Veel regeldruk komt uit Europa, dat is bekend. Ik zie mijn benoeming als een goede kans om de Europese regeldruk bij de bron aan te pakken. De ervaring van Actal vormde voor de Europese Commissie een belangrijke reden voor mijn benoeming. Ik kan die ervaring nu in de Europese arena gebruiken. Ik hoop bovendien landen die nog niet beschikken over een regeldrukwaakhond, te inspireren en verder te helpen.”