Evaluatie Actal 2015

De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviescolleges om hun activiteiten ten minste één keer in de 4 jaar te evalueren. Ten einde die evaluatie onafhankelijk te laten plaatsvinden heeft Actal Jan Willem Weck (voormalig topambtenaar) en Wim Voermans (hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden) gevraagd om als evaluatiecommissie op te treden en de evaluatie uit te voeren. De evaluatiecommissie Weck-Voermans werd daarbij terzijde gestaan door Berenschot. Hieronder vindt u de bevindingen van de commissie alsmede het onderliggende onderzoeksrapport van Berenschot.

 

 
Foto ontvangst  Jan ten Hoopen Actal evaluatie 2015 van Willem Weck

Jan Willem Weck (rechts) overhandigt – mede namens prof. Wim Voermans – de brief en het onderzoeksrapport van de evaluatiecommissie aan de voorzitter van Actal, Jan ten Hoopen (links).

 

 

Berenschot evaluatie Actal 2015

Brief van Weck en Voermans Evaluatie Actal 2015