Excessief lenen bij de eigen vennootschap

ATR heeft op 22 augustus 2019 ontvangen het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Het Kabinet stelt voor om directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die meer dan € 500.000 van hun eigen vennootschap lenen, inkomstenbelasting te laten betalen over het meerdere. Zij dienen dat op te geven in de inkomstenbelasting Box 2. De reden hiervoor is dat zulke leningen soms worden gebruikt voor het uitstellen van belastingbetalingen, en dat uitstel kan in sommige gevallen leiden tot afstel. Dat vindt het Kabinet ongewenst.

Ongeveer 3% van de aanmerkelijkbelanghouders zullen te maken krijgen met deze heffing. De overige leningen gelden niet als excessief. Ondernemers zullen deze heffing willen vermijden en daarom proberen hun schuld te verminderen tot onder de heffingsgrens.

ATR advies aan de Minister van Financiën – Excessief lenen eigen vennootschap