Experimentenwet werpt drempels op voor experimenten

De consultatieversie van de Experimentenwet maakt het voor gemeenten mogelijk om voor een specifieke periode bij wijze van experiment af te wijken van wettelijke bepalingen. Gemeenten kunnen hierdoor experimenteren met als doel de kwaliteit en efficiënte van hun dienstverlening te verbeteren. En om zo maatschappelijke problemen beter aan te kunnen pakken.

 

Het wetsvoorstel bevat de voorwaarden waaronder de experimenten mogelijk zijn. Deze voorwaarden zijn veelal beperkend van aard, met als gevolg dat de mogelijkheden van experimenten op lokaal niveau niet ten volle worden benut. Actal beveelt daarom in zijn reactie op de consultatieversie aan om de verplichte melding van de experimenten af te schaffen en om zeer terughoudend te zijn bij het stellen van nadere regels aan de experimenten. In ieder geval moet volgens Actal goed onderbouwd worden waarom die nadere regels echt nodig zijn. Verder doet Actal de suggestie om ook maatschappelijke partijen (bedrijven, burgers, professionals) de mogelijkheid te bieden om voorstellen voor experimenten aan te dragen.