Extra regeldruk door wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

De voorgestelde aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) zorgt voor meer regeldruk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze toename grotendeels goed doorgerekend en verantwoord. Dit concludeert Actal in een  reactie op de consultatieversie van de wetswijziging.

Nieuw is dat hulpverlener en patiënt samen beslissen over onderzoeken en behandelingen. En deze gezamenlijke beslissing moet worden vastgelegd in het medisch dossier. De bewaartermijn van dit dossier stijgt van vijftien naar twintig jaar. Al deze veranderingen leiden tot extra regeldruk. Wel maakt het ministerie duidelijk waarom dat gerechtvaardigd is.

 

Ontbrekende regeldrukeffecten
Enkele regeldrukeffecten ontbreken nog in de berekening van het ministerie: de tijd die het patiënten kost om de nieuwe regels te leren kennen, en de kosten van het aanpassen van de administratieve organisatie van hulpverleners. Actal adviseert om deze effecten alsnog in de berekening op te nemen.

Dit is een bericht van het Adviescollege toetsing regeldruk. Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken voor bedrijven, burgers, en professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

 

Klik hier voor de reactie in PDF PDF logo