Gebruik burgerservicenummer in het depositogarantiestelsel

Op 22 december 2017 heeft de Minister van Financiën het voorstel tot wijziging van de Wet Financieel Toezicht (Wft) voor het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) bij de uitvoering van het Depositogarantiestelsel (DGS) voor consultatie opengesteld. Het DGS, dat in het geval van een faillerende bank voorziet in een snelle uitbetaling van tegoeden, beschermt houders van de tegoeden, maar ook banken omdat met deze garantie bank runs worden tegengegaan. Omdat meerdere tegoeden (ook bij verschillende labels die onder dezelfde bankvergunning opereren) samen één garantie vormen, en omdat die garantie in sommige gevallen via de wettelijke vertegenwoordiger van de houder van het tegoed loopt, wordt het BSN voor de DGS-administratie gebruikt. Het gebruik van het BSN wordt uitgebreid naar de uitvoering van het DGS zelf. Deze uitbreiding heeft gevolgen voor de regeldruk. De uitkerings-termijn van het DGS wordt teruggebracht naar zeven werkdagen. Daarvoor moeten aanpassingen aan ICT-systemen worden gemaakt. Daarvoor wordt een beperkte eenmalige en structurele regeldruk verwacht. Het opbouwen van een administratie kan niet meer door de DNB worden gedaan op het moment dat het DGS in werking treedt, maar zal in een permanente administratie door alle instellingen moeten worden bijgehouden. De gevolgen voor de regeldruk zijn groter dan in 2015 is berekend bij het Implementatiebesluit. Het college constateert dat de gevolgen voor de regeldruk nog niet volledig in beeld zijn gebracht en adviseert om de berekening van de regeldruk te actualiseren

ATR advies aan de Minister van Financiën over BSN – DGS