Gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken

Op 9 februari 2012 heeft Actal een advies over het wetsvoorstel Camerabeelden en datalekken gestuurd naar toenmalig staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Dit wetsvoorstel – en daarmee het advies van Actal – is in juni 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd en aldus openbaar geworden. Actal adviseert met name om de gevolgen voor de regeldruk goed in beeld te brengen.