Gegevensdeling keuzebegeleiding pensioen kan minder belastend

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoerders over pensioenaanspraken en -rechten voor de uitvoering van keuzebegeleiding, is voortaan op verzoek van de pensioendeelnemer mogelijk. Zo’n verzoek is zes maanden geldig. Voor deel van de doelgroep zal deze termijn te kort zijn. Zij moeten dan een nieuw verzoek doen. Minder belastend om de termijn van zes maanden los te laten. Dat adviseert ATR de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Geldigheidstermijn verzoek

Deelnemers moeten via het portaal van de eigen pensioenuitvoerder een verzoek doen, voordat de gegevens van andere pensioenuitvoerders gebruikt kunnen worden in de keuzebegeleiding. Een verzoek is zes maanden geldig. Sommige deelnemers moeten dus meermaals een verzoek doen. Het is daarom minder belastend om deze termijn los te laten.

Regeldrukparagraaf niet compleet

De Stichting Pensioenregister, pensioenuitvoerders en deelnemers moeten handelingen verrichten om geautomatiseerde gegevensdeling mogelijk te maken. De beschrijving en berekening van de regeldruk voor deze partijen is alleen niet compleet. Zo staat niet in de toelichting hoeveel het kost voor deelnemers om (soms meermaals) een verzoek te doen.

De formele titel van het voorstel is Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding bij pensioenen (gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding pensioenen).

ATR advies aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen – Wijziging Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling i.v.m. gegevensuitwisseling keuzebegeleiding.