Gegronde twijfel over de effectiviteit van de Quotumwet om 100.000 arbeidsbeperkten aan werk te helpen

Werkt extra regeldruk wel als stok achter de deur?

 

Kabinet en sociale partners spraken eerder af om 100.000 arbeidsbeperkten aan werk te helpen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid creëert nu met de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) de mogelijkheid om dit resultaat met wetgeving af te dwingen. Deze “dreigwet” treedt pas in werking als de sociale partners het afgesproken doel níet halen. Als de wet in werking treedt, zal er veel administratief gedoe en extra overhead voor bedrijven ontstaan. Actal heeft hierover een advies uitgebracht. Actal verwacht dat de wet vooral zal leiden tot hoge kosten voor het bedrijfsleven, maar heeft gegronde twijfel of deze gaat bijdragen aan het beoogde resultaat.

 

De dreiging van extra regeldruk
De sociale partners hebben met het kabinet afgesproken om 100.000 mensen met een beperking aan werk te helpen. Om bedrijven aan deze afspraak te houden, is er de Quotumwet. Pas als niet genoeg arbeidsbeperkten werk krijgen, treedt de Quotumwet in werking. Dat zal dan gepaard gaan met veel administratief gedoe en hoge nalevingskosten. Zo moeten bedrijven dan nagaan of zij onder de nieuwe wet vallen, hun bedrijfsadministratie en handboeken aanpassen en telkens checken of nieuw personeel als ‘arbeidsbeperkt’ is geregistreerd. Veel extra regeldruk dus.
Maar hoe effectief is die dreiging?
Als de Quotumwet in werking treedt, krijgt een bedrijf met 25 of meer werknemers een boete als het te weinig arbeidsbeperkten aanneemt.  Met de drempel van 25 werknemers lopen op basis van cijfers van het CBS ongeveer 30.000 grotere bedrijven in Nederland dit risico. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aandeel dat een bedrijf heeft gehad in het vinden van werk voor arbeidsbeperkten.
Jan ten Hoopen: “Wij hebben gegronde twijfel of deze wet het gewenste doel dichterbij brengt. Werkgevers zien veel administratief gedoe en extra werk op zich af komen. Dat kan voor hen de drempel zijn om serieus te proberen arbeidsbeperkten in hun bedrijf op te nemen. Gevolg is dan dat de doelen niet worden gehaald, en dat de wet dus niet effectief is.”

 

Download de twee adviezen hieronder in PDF

Advies van 16 januari 2014

pdf

 

Reactie van 19 augustus 2013

pdf