Gemeentelijke aandacht voor aanpak regeldruk groeit

Actal heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor de vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening in de coalitieakkoorden van de G31-gemeenten. De hoofdconclusie is dat 81% van de 31 grootste steden aandacht besteedt aan het verminderen van regeldruk. Het verbeteren van de publieke dienstverlening staat bij alle onderzochte gemeenten hoog in het vaandel. Bijgaand treft u aan het persbericht, het onderzoeksrapportmet Bijlage (beoordelingsformulieren van onderzochte gemeenten) behorend bij het onderzoek.

Begin 2010 heeftActaleen vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen binnen de G31 aandacht besteden aan lastenvermindering. Uit dat onderzoek bleek dat de aandacht voor regeldrukvermindering beperkt was.