Gemeenten: betere dienstverlening door minder indieningsvereisten

Als burgers en bedrijven een vergunning, subsidie of ander gemeentelijk product aanvragen, moeten ze allerlei gegevens overleggen. Deze gegevens worden indieningsvereisten genoemd. Actal heeft een inventarisatie laten maken van de indieningsvereisten die een aanvrager moet overleggen aan een gemeente. Uit deze inventarisatie blijkt dat in veel gevallen gegevens worden gevraagd waarover diezelfde gemeente of een andere overheidsinstantie reeds beschikt. Die gegevens hoeven dus niet uitgevraagd te worden aan de klant, de gemeente kan deze zelf opzoeken. Actal heeft samen met de VNG een advies verzonden aan alle gemeenten om het aantal indieningsvereisten te verminderen. Hiermee reduceren gemeenten de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en verbeteren zij hun dienstverlening. Hoe zij dit kunnen doen, staat uitgebreid omschreven in de brochure.