Goede en betrouwbare kinderopvang kan eenvoudiger

Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving; zij hebben goede wettelijke bescherming nodig. Maar de regels voor de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn nodeloos ingewikkeld. Dit geldt zowel voor de wettelijke eisen voor het starten en het exploiteren van een kindercentrum als voor de wijze waarop het toezicht plaatsvindt. Het realiseren van goede en betrouwbare kinderopvang kan een stuk eenvoudiger, aldus het advies Borging veiligheid en kwaliteit kindercentra kan met minder regeldruk.

 

Maak een snellere en makkelijkere start mogelijk

Bij het starten van een kindercentrum moeten ondernemers zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit sluit niet goed aan op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ondernemers worden daarbij geconfronteerd met een onnodige dubbele uitvraag van gegevens. Ook hanteert het LRKP bij een wijziging dezelfde procedure als bij de start van de onderneming. Jan ten Hoopen: “De starheid van het LRKP leidt ertoe dat een ondernemer vaker dan nodig de volledige procedure moet doorlopen. Bijvoorbeeld bij een tijdelijke verhuizing. De procedures zijn gericht op de overheid, en houden onvoldoende rekening met de gevolgen voor de ondernemer.” Daarbij zijn ook de termijnen voor het starten van een kinderopvangcentrum erg lang.

 

Vereenvoudig de regelgeving en registratieverplichtingen

Bij de wettelijke eisen voor het exploiteren van kindercentra valt vooral op hoe ingewikkeld het is om te bepalen hoeveel pedagogisch medewerkers je minimaal moet inzetten bij een bepaald aantal kinderen (de zogenaamde beroepskracht-kind ratio). De bepalingen zijn zo gedetailleerd dat men zich genoodzaakt zag om een digitaal rekenmodel te ontwikkelen. Jan ten Hoopen: “Als ondernemers regelgeving alleen correct kunnen toepassen met een ICT-tool, dan zijn we te ver doorgeschoten in onze regelzucht. Dat moet simpeler kunnen.” Actal adviseert om de wettelijke eisen rond de beroepskracht-kind ratio drastisch te vereenvoudigen. Verder ziet Actal goede mogelijkheden om ook de registratieverplichtingen te vergemakkelijken.

 

Maak toezicht doelgerichter

De wet verplicht een jaarlijkse inspectie van alle kindercentra. Dit betekent dat óók kindercentra met een goed trackrecord verplicht jaarlijks worden geïnspecteerd. Het toezicht kan efficiënter door een risicobenadering te hanteren, waarbij de inspecteur vooral kindercentra bezoekt die geen goed trackrecord hebben. Ook moet het mogelijk zijn om documenten op afstand te inspecteren. Dat bespaart veel tijd, zowel bij de inspecteurs als bij de ondernemers.