Grootverbruikaansluiting is onnodig criterium in ‘Zon SDE+ regeling’

De SDE+ regeling subsidieert het opwekken van duurzame energie. De eisen die de regeling aan projecten voor zonne-energie stelt, zijn zodanig stringent dat mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie onbenut blijven. Dat blijkt uit onderzoek dat Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft gedaan naar aanleiding van signalen van een buurtcoöperatie.

 

Om voor een SDE+ subsidie voor zonne-energie in aanmerking te komen moeten de aanvragers ten minste 15 KWp opwekken. Bovendien moeten zij een grootverbruikaansluiting hebben. Voor het opwekken van 15 tot 70 kWp kan echter technisch worden volstaan met een kleinverbruikaansluiting. Om toch de SDE+ subsidie te kunnen krijgen schaffen aanvragers een grootverbruikaansluiting aan, ook al hebben zij die dus technisch gezien niet nodig. Actal adviseert om het criterium van het hebben van een grootverbruikaansluiting als voorwaarde voor de Zon SDE+ subsidie af te schaffen. Het ministerie van EZ heeft aangegeven dit advies mee te nemen bij de vormgeving van de opvolger van de SDE+ regeling.

 

Dit is een bericht van het Adviescollege toetsing regeldruk. Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken voor bedrijven, burgers, en professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

 

Klik hier voor het advies in pdf PDF logo.