Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen

De Europese Commissie heeft haar Werkprogramma 2015 uitgebracht. Dit werkprogramma bestaat uit drie delen:

(1) plannen voor nieuwe regelgeving,

(2) plannen om wetsvoorstellen in te trekken of te wijzigen, en

(3) plannen om bestaande regelgeving te evalueren en te herzien (REFIT).

 

Actal informeert kabinet en parlement over de voorstellen die kunnen leiden tot veel regeldruk, en over de voorstellen die kunnen worden aangegrepen om de regeldruk juist te verminderen. Wij doen dit op basis van de inbreng van belangenorganisaties, aangevuld met eigen onderzoek.

 

Graag maken wij voor ons advies gebruik van uw inzichten. Waar zit onnodige regeldruk? Op welke dossiers is de inzet van Nederland hard nodig? Vertel ons waar voor uw praktijk de knelpunten en de kansen zitten. Uw kennis van uw eigen sector, gecombineerd met uw perceptie van de regeldruk die bij de Europese Commissie vandaan komt, is voor ons advies heel waardevol.

 

U kunt uw reactie geven via Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen. Onderaan die pagina vindt u een Feedback-knop waarmee u kunt reageren.