Heroverweeg hercertificatie civiele duikarbeid

Duikarbeid is risicovol werk. Om onveilige werksituaties tegen te gaan heeft de overheid maatregelen getroffen, zoals periodieke hercertificatie van civiele duikers. Deze hercertificatie kost duikers en de bedrijven waar ze voor werken, veel tijd en geld. Tegelijkertijd is niet duidelijk welke meerwaarde de hercertificatie heeft ten opzichte van andere instrumenten om de veiligheid van duikarbeid te borgen. Daarom adviseert Actal aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de hercertificatie voor civiele duikarbeid te heroverwegen en eventueel te vervangen door nadere verplichtingen ten aanzien van het logboek.

Het advies van Actal vindt u  hier  PDF logo.