Herziening kindregelingen eerste stap op weg naar verdere vereenvoudiging

De herziening van de kindregelingen leidt voor burgers tot vermindering van regeldruk. Het wetsvoorstel brengt het aantal regelingen terug van 11 naar 4. Het Actal-advies Hervorming kindregelingen laat zien dat het kabinet ook kansen laat liggen om de regeldruk voor burgers nog verder te verminderen. Als je de combinatiekorting, het kindgebonden budget en de kinderbijslag samenvoegt, kan de burger zijn zaken bij minder overheidsinstanties regelen. Dat scheelt veel gedoe.

 

Daling regeldruk vooral door versobering en afschaffing regelingen

Na de herziening zijn burgers straks minder tijd kwijt met het aanvragen van de vergoedingen en bijdragen. Het kabinet raamt dat zij op jaarbasis ongeveer 36.000 uren minder nodig hebben. Meer dan de helft van deze daling, namelijk 19.000 uren, komt door het afschaffen en
versoberen van regelingen. “Het kabinet kan de combinatiekorting, het kindgebonden budget en de kinderbijslag samenvoegen. Dit zal de regeldruk merkbaar verminderen”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

Structurele afname van regeldruk relatief klein

Het wetsvoorstel vermindert de regeldruk structureel met zo’n 36.000 uren. Deze afname is heel klein vergeleken met de tijd die burgers eenmalig nodig hebben om de wijzigingen te snappen, ze op zichzelf toe te passen en – eventueel – in bezwaar te gaan tegen beëindiging van bepaalde tegemoetkomingen. Dit tijdsbeslag is geraamd op bijna 350.000 uren. Bijna 10 x zo veel als de jaarlijkse besparing. Dat betekent dat het bijna 10 jaar duurt voor de eenmalige toename van de regeldruk volledig is gecompenseerd door de structurele afname. Deze terugverdienperiode is aanzienlijk langer dan de periode van maximaal 4 jaar die Actal adviseert.