Horizonwetgeving dichterbij

Het gebruik van een horizonbepaling in wet- en regelgeving wordt vaak gezien als een mogelijkheid om regeldruk te beperken. Horizonwetgeving is tijdelijke wet- en regelgeving die op een van te voren vastgelegd moment haar rechtskracht verliest. Actal heeft advies uitgebracht aan het kabinet over de voorwaarden waaronder een horizonbepaling kan worden gebruikt. Het advies is gebaseerd op het onderzoeksrapport Horizonwetgeving dichterbij. Dit onderzoek laat zien dat voor de toepassing aan twee randvoorwaarden moet zijn voldaan:

  1. Tijdelijkheid: Horizonwetgeving kan worden ingezet bij ontwikkelingen van voorbijgaande aard en/of wanneer het resultaat/doel na een bepaalde termijn is gehaald; en
  2. Onzekerheid: De termijn waarbinnen de resultaten van de wet kunnen worden gehaald is onzeker en/of er bestaat onzekerheid over de uiteindelijke mate waarin de wet effect zal hebben.

Het onderzoek laat zien dat regelgevers over het algemeen weinig kennis hebben van het gebruik van horizonwetgeving. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert Actal het kabinet het gebruik van een horizonbepaling in wet- en regelgeving standaard te overwegen als aan deze randvoorwaarden is voldaan.