Implementatiewet aanpassing van de vierde anti-witwasrichtlijn

Op 13 december 2018 is aan ATR voorgelegd de Implementatiewet van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit wetsvoorstel implementeert de uitbreiding van de reikwijdte van de anti-witwasrichtlijn naar virtuele valuta zoals bitcoins. Voor het bewaren van virtuele valuta en het omwisselen naar normale valuta is straks een vergunning nodig. Ook worden de risicobeheersingsmaatregelen uitgebreid voor financiële stromen met landen die zijn aangemerkt als hoge risicolanden.

In een brief aan de minister van Financiën laat ATR weten dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel toereikend zijn gemotiveerd. Ook is naar het oordeel van ATR de regeldruk goed in beeld gebracht. Wel adviseert ATR om klanten van omwisseldiensten en bewaar-portemonnees actief te informeren over de vergunningplicht die voor zulke diensten gaat gelden.

ATR brief aan de Minister van FIN over 4e anti-witwas richtlijn