Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel introduceert een registratieverplichting voor uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze registratieverplichting vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. De verplichting houdt in dat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies, moet worden ingewonnen, bijgehouden en geregistreerd. Niet nakomen van deze verplichting wordt strafbaar.

Omdat criminelen steeds nieuwe manieren vinden om inkomsten uit misdrijven te integreren in de legale economie en steeds nieuwe kanalen vinden via welke terrorisme wordt gefinancierd, moet de wet hiervoor worden aangepast. Nederland kent nu nog geen verplichting om de UBO’s van trusts te registreren. Personen die betrokken zijn bij witwassen en financieren van terrorisme maken gebruik van juridische constructies. Het is van groot maatschappelijk belang dat zulke daders hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies.

De registratie van UBO’s van trusts wordt openbaar. Daarmee kunnen derden beter geïnformeerd besluiten of zij zaken willen doen met de bijbehorende trust. Voor de toegang tot die openbare informatie worden wel kosten in rekening gebracht. Dat werkt hetzelfde als bij andere registers, zoals het handelsregister waarin onder meer informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen worden geregistreerd.

De regeldruk als het gevolg is van de verplichting om UBO’s te registreren is voor enkele verplichtingen ingeschat. Het totaal van de gevolgen voor de regeldruk is nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van Financien – Advies UBO trusts