Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Op 20 december 2019 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies aangeboden de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud. De wet implementeert twee richtlijnen van de EU over de verkoop van goederen met digitale elementen en de levering van digitale inhoud. Doel van de richtlijnen is een hoog en uniform niveau van consumentenbescherming. De implementatie betekent dat er een verplichting komt voor leveranciers om updates te leveren voor goederen met een digitaal element en voor digitale inhoud en digitale diensten. Producten met een digitaal element zijn bijvoorbeeld smart TV’s. Digitale inhoud is bijvoorbeeld een e-boek.

De verplichting om updates te leveren betekent niet dat de leverancier verplicht wordt om het product na aankoop te verbeteren. Een upgrade naar een nieuwe versie van het besturingssysteem van smartphones wordt dus niet verplicht. De update hoeft er alleen maar voor te zorgen dat het product blijft werken zoals het dat bij aanschaf deed.

Consumenten moeten de updates zelf installeren, of ervoor zorgen dat die geïnstalleerd kunnen worden. Leveranciers mogen wel producten aanbieden zonder updates, maar daar moeten consumenten dan mee instemmen. ATR wijst erop dat als op grote schaal van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, de update-verplichting een ‘papieren werkelijkheid’ wordt. ATR adviseert om consumenten voor te lichten over de update-verplichting van de leveranciers en de zorg die de consument zelf heeft voor de installatie van de updates.

Daarnaast komt er een wettelijk garantietermijn van één jaar voor deze producten en diensten. In die periode moet de leverancier bij een gebrek aantonen dat dat gebrek pas ná de aankoop is ontstaan. Bovendien wordt de commerciële garantie bindend en mag die niet misleidend zijn. Als een advertentie meer garantie biedt dan het garantiebewijs, dan geldt de garantie van de advertentie.

De regeldruk is per bedrijf berekend, maar niet voor alle bedrijven samen. ATR adviseert om dit alsnog te doen.

ATR advies aan de  staatssecretaris van EZK – Verkoop van goederen en levering digitale inhoud