Informatie van inspecties voorkomt onnodige regels voor ondernemers

Inspecties en toezichthouders kunnen ondernemers heel goed helpen bij het terugdringen van onnodige regels. Juist omdat zij veel contact met de praktijk hebben, zien inspecteurs en toezichthouders als geen ander waar via zelfregulering de publieke veiligheid is gewaarborgd en dus regels overbodig zijn. Ook zien zij waar regels geen effect hebben of hun doel al lang hebben bereikt en dus beter kunnen verdwijnen. Dat blijkt uit het onderzoek dat Actal heeft gedaan naar lastenluwer toezicht en handhaving voor ondernemers. Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal: “Ministers moeten deze informatie actief opvragen en gebruiken bij het maken én schrappen van wetten. Dat voorkomt onnodige regels en scheelt een hele hoop ergernis bij ondernemers.”

 

Regels sluiten onvoldoende aan op praktijk

“Ondernemers begrijpen heel goed dat regels, toezicht en handhaving nodig zijn om publieke belangen te borgen”,  zegt Jan ten Hoopen. “Ook ondernemers vinden dat het in hun bedrijf en binnen de sector gewoon op orde moet zijn. Maar de manier waarop publieke belangen zoals veiligheid worden geborgd, sluit te vaak niet goed aan op de praktijk van de ondernemer.” De oorzaken liggen in alle schakels van de keten: beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Het wegnemen van deze oorzaken vergt dan ook een aanpak die deze gehele keten omvat.

 

Rekening houden met de ondernemer

“Toezicht en handhaving zouden beter moeten aansluiten op de situatie van de ondernemer”, zegt Jan ten Hoopen. “Natuurlijk is voor sommige inspecties een onverwacht bezoek nodig. Maar vaak kan het ook op een rustig moment waardoor niet de hele bedrijfsvoering vastloopt.” En inspecteurs en toezichthouders kunnen ook zelf bijdragen aan minder ervaren regeldruk, met name door een responsieve en open houding ten opzichte van de oplossingen die de ondernemer zelf al heeft bedacht om aan de regelgeving te voldoen. Constructief meedenken over de inrichting van bedrijfsprocessen bevordert de naleving van wet- en regelgeving.

 

 

Het advies van Actal aan de Minister van Economische Zaken vindt u hier.

Het onderzoeksrapport van DLV Glas en Energie vindt u hier.

Het essay van Van Dijk en Velders vindt u hier.

Het advies van Actal aan de Staatssecretaris van Economische Zaken vindt u hier.