Jaarverslag 2009

2010 is voor de vermindering van regeldruk in Nederland het jaar van de waarheid.
De economische en politieke realiteit anno 2010 vereist een permanent lage regeldruk en ge­bruiksvriendelijke en effectieve regelgeving. Het mes snijdt aan twee kanten. De vermindering van regeldruk levert niet alleen winst op voor bedrijven en burgers. Ook professionals en maat­schappelijke instel­lingen kunnen zonder last of ergernis werken. Overheidsinstellingen zijn in staat betere kwaliteit te leveren.

Op 25 maart 2010 heeft Actal het Jaarverslag 2009 uitgebracht. Daarin doet Actal verslag van de initiatieven die Actal in 2009 heeft ontplooid en in gang gezet.