Jaarverslag 2011

Het Actal Jaarverslag 2011 Minder regeldruk, meer slagvaardigheid verschijnt digitaal! 

 

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is vernieuwd. In 2011 is een nieuw college van start gegaan. Dit college bestaat uit Jan ten Hoopen (voorzitter), Eric Helder en Lili Doude van Troostwijk. Het nieuwe college heeft als opdracht om bij te dragen aan minder regeldruk voor burgers, bedrijven en beroepsbeoefenaren in Nederland.

 

Actal is een onafhankelijk adviescollege voor de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Actal heeft drie adviestaken: toetsing achteraf, toetsing vooraf en strategische advisering. Sinds medio 2011 baseert Actal zijn adviezen ook op concrete signalen over regeldruk uit de samenleving.

 

In het Jaarverslag 2011 wordt de nieuwe rol van Actal toegelicht.

Het Jaarverslag kunt u hier downloaden en opslaan.

 

 

Het jaarverslag is voorzien van interactieve content. Voor een optimale weergave adviseren wij het pdf document te bekijken in Adobe Reader.

 

Zie ook: Aankondiging digitaal jaarverslag