Jeugdzorg méér of juist minder bureaucratisch bij gemeenten? Vraag het de gezinnen en de professionals

Monitor stelselmatig hoeveel regeldruk gezinnen en professionals ervaren

 

Het Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Jeugdwet brengt de effecten voor de regeldruk van burgers en professionals niet helder in beeld. Dit besluit is onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden. Actal wijst in het advies over het besluit op het risico dat regeldruk en bureaucratie toenemen. Deze waarschuwing is ook al opgenomen in het onderzoeksrapport over de effecten voor de regeldruk, dat het kabinet zelf aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Om dit risico in te tomen moeten kabinet en gemeenten tijdens de transformatie van de jeugdzorg zicht krijgen op hoe gezinnen en professionals de regeldruk ervaren. Actal adviseert een belevingsmonitor in te richten. Hoeveel regeldruk ervaren gezinnen en professionals nu werkelijk? Een belevingsmonitor stelt kabinet en gemeenten in staat om tijdig bij te sturen als de regeldruk niet afneemt.

 

Belevingsmonitor is absoluut nodig
Het verminderen van regeldruk en bureaucratie blijft een weerbarstig probleem. Gezinnen en professionals in de jeugdzorg klagen nog steeds over de vele formulieren en onnodige schakels in de uitvoeringsketen. Merkbaar verschil maken en de bureaucratie echt verminderen kunnen alléén met heldere afspraken en met inzicht in de praktijk. “Willen de plannen echt helpen, dan moeten kabinet en gemeenten al tijdens de transformatie zicht krijgen op de beleving van gezinnen en professionals. Zij zijn het die de vermindering van bureaucratie moeten merken. Dat moet je voortdurend volgen”, zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. “Wij adviseren daarom een belevingsmonitor in te richten. Het kabinet kan hiervoor gebruik maken van initiatieven op lokaal niveau. Zien gezinnen en professionals geen verbetering, dan moeten kabinet en gemeenten bijsturen”.

 

De cijfers zijn niet helder
Uitvoeringsregels kunnen de regeldruk voor gezinnen en professionals positief of negatief beïnvloeden. Daarom moet een uitvoeringsbesluit eenduidig inzicht geven in de verwachte effecten. Dat doet dit besluit niet. Enerzijds stelt het dat de regeldruk met € 5 miljoen afneemt, maar anderzijds nemen de beide bestanddelen van deze regeldruk toe. “De toelichting over de gevolgen voor de regeldruk is daarmee niet duidelijk. De verschillen in cijfers laten de twijfel bestaan of de nieuwe Jeugdwet wel tot een vermindering van regeldruk leidt,” aldus Jan ten Hoopen.

 

Download het advies in PDF hieronder

pdf