Kabinetsreactie op Actaladvies Armslag voor de politieprofessional

Eind 2011 heeft minister Opstelten de Voortgangsrapportage over zijn Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage geeft hij ook zijn reactie op het Actaladvies armslag voor de politieprofessional. De minister omarmt de aanbevelingen. Zo neemt de minister de aanbeveling over om eventuele toekomstige toenames van de regeldruk voor de politie volledig te compenseren. Daarmee blijft de doelstelling om 5000 fte politiemensen vrij te spelen voor “echte politietaken” overeind. Actal houdt de vinger aan de pols bij het voorkomen van nieuwe regeldruk voor de politieprofessional.